INFO: +420 577 467 205 | info@kasava.cz
Dnes je 16. června 2024 a svátek má Zbyněk 15°C | Zítra Adolf 23°C

Znak a prapor

Znak a prapor obce

Znak obce Kašava


https://kasava-cz.hqv.cz/page/17/photos/0yjqyw4j.jpegPopis znaku: Dělený štít, nahoře ve zlatém poli dvě proti sobě stojící černé odvrácené korunované orlice s červenými jazyky, držící v pařátech dva zkřížené meče, pravá modrý a levá červený. Dolní pole červeno-modře polceno, v něm dolní polovina zlatého kola sv. Kateřiny.

Prapor obce Kašava

https://kasava-cz.hqv.cz/page/17/photos/gcv36eyy.jpegPopis praporu: List tvoří tři vodorovné pruhy: červený, žlutý a modrý v poměru 1:4:1. Uprostřed dvě proti sobě stojící černé odvrácené orlice se žlutou korunou a červeným jazykem, držící v pařátech dva zkřížené meče, žerďová modrý a protilehlá červený. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Odkaz na stránky registru komunálních symbolů

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Kašava od heraldika Miroslava Pavlů

Obec Kašava byla od počátku až do zániku patrimoniálního zřízení součástí lukovského panství. Pravděpodobně již od 1. poloviny 15. století stál ve vsi kostel zasvěcený sv. Kateřině. První písemná zmínka je až od roku 1480. Asi ve 2. polovině 16. století došlo k zániku samostatné duchovní správy v Kašavě a rovněž zániku kostela. Nový kostel stejného zasvěcení byl vystavěn v roce 1745, a to zásluhou lukovského hraběte Jana Fridricha Seilerna. Svatá Kateřina se stala i patronkou obce. Její zobrazení najdeme i na nejstarší pečeti z 1. poloviny 18. století.

Autor návrhů nové kašavské symboliky využil atributu svaté Kateřiny (zlomené kolo opatřené po obvodu noži), který spojil s volně upravenými figurami ze seilernské heraldiky (orlice, meče).

Žádost o udělení praporu a znaku obce Kašava podle heraldika Miroslava Pavlů byla podána 19. ledna 1998. Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4. května 1998 projednal a doporučil návrh praporu a znaku.

Prapor a znak obci Kašava byl udělen 18. června 1998. Slavnostní mše svatá se svěcením praporu a znaku proběhla 22. listopadu 1998.

Pečeť obce Kašava

https://kasava-cz.hqv.cz/page/17/photos/txpzn1wc.jpeg

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion